Wersja kontrastowa
Facebook
BIP MEN

"Innowacyjne programy nauczania" cz.I

30 kwietnia 2013

PROJEKT SYSTEMOWY:

Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania - zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego - przeznaczonych dla uczniów - dzieci obywateli polskich za granicą

OBSZAR WSPARCIA:

Doskonalenie nauczycieli oraz metod kształceniaORPEG logo

PRZYKŁADOWE PROGRAMY NAUCZANIA:

Edukacja wczesnoszkolna

Wiedza o Polsce

"Innowacyjne programy nauczania" cz.II

29 kwietnia 2013

PROJEKT SYSTEMOWY:

Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania - zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego - przeznaczonych dla uczniów - dzieci obywateli polskich za granicą

OBSZAR WSPARCIA:

Doskonalenie nauczycieli oraz metod kształcenia

PRZYKŁADOWE PROGRAMY NAUCZANIA:

Język polski

Prezentacje z lekcji "Wiedza o Polsce"

26 marca 2013

PROJEKT SYSTEMOWY:

Otwarta Szkoła - System Wsparcia Uczniów Migrujących

OBSZAR WSPARCIA:otwarta-szkola

Doskonalenie nauczycieli oraz metod kształcenia

PREZENTACJE:

Szkoła podstawowa - klasa V

Szkoła podstawowa - klasa VI

Poradniki "Włącz Polskę!"

18 lutego 2013

PROJEKT SYSTEMOWY:

Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania wp- zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego - przeznaczonych dla uczniów - dzieci obywateli polskich za granicą

OBSZAR WSPARCIA:

Doskonalenie nauczycieli oraz metod kształcenia

PORADNIKI:

Przewodniki "Wracam do Polski..."

13 lutego 2013

PROJEKT SYSTEMOWY: wracam do Polski cz  1

Otwarta Szkoła - System Wsparcia Uczniów Migrujących

OBSZAR WSPARCIA:

Doskonalenie nauczycieli oraz metod kształcenia

PRZEWODNIKI:

MEN